top of page

תכנית "קפיצת המדרגה הבאה"

DSC06287.JPG

מטרות התכנית:

 1. מעבר מגירעון חודשי בתזרים (במידה ויש) למאזן חיובי.

 2. קבלת תחושת שליטה במספרים ובנתונים בצד ההוצאות.

 3. ניתוח צד הנכסים וההתחייבויות וסריקת צד הביטוחים.

 4. קבלת כלים להתנהלות יומיומית נכונה.

 5. סקירה של כל ניהול הסיכונים הפיננסי ושווי משפחתי נטו- צד הנכסים וההתחייבויות.

 6. דיוק היעדים המשפחתיים ל- 3 שנים הקרובות ובניית תקציב תומך יעדים.

מה תשיגו בתכנית?

שליטה בנתונים, תחושת בחירה ותכנון עתידי לעבר ניהול פיננסי מדויק למשפחה, ידע וכלים אופרטיביים להתנהלות יומיומית נכונה יותר.

למי התכנית מתאימה?

 1. מי שרוצה ללמוד להתנהל אחרת בצד הפיננסי.

 2. מי שבגירעון/ באיזון ורוצה לייצר תקציב מסודר למשך 3 שנים.

 3. מי שרוצה להעלות את רמת החיים ואיכות החיים.

 4. מי שרוצה לצאת מסחרור הלוואות.

 5. מי שרוצה להבין מה השווי משפחתי נטו.

 6. מי שצריך ליווי צמוד אבל ללמוד כלים אופרטיביים להתנהלות כדי להתנהל עצמאית בהמשך ולשנות את ההרגלים.

מה התכנית כוללת?
5 מפגשים (מפגש "קריאת כיוון"+4 מפגשים)
משך התכנית: חודשיים וחצי

בונוס:
כל זוג זכאי לקבל שני מפגשים (מפגש אחת לרבעון) לצורך הטמעת השינוי ושימור ההצלחה הכלכלית במחיר מוזל.

bottom of page